ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล