แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป