รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

โครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย