รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก