ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานห้องประชุม กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานห้องประชุม กลุ่มงานบริหารทั่วไป