แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

2.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป