รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563