ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานห้องประชุม

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานห้องประชุม กลุ่มงานบริหารทั่วไป