แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล