รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  2

ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์