แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยาและเจ้าพนักงานพัสดุ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ในตำแหน่งนักจิตวิทยาและเจ้าพนักงานพัสดุ