แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานซักฟอก

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานซักฟอก