แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายเดือน ตน.พยาบาลวิชาชีพ

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายเดือน

ตน.พยาบาลวิชาชีพ