แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายเดือน

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ