แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายวัน

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล