แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ก.เภสัชกรรม และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ก.เภสัชกรรม

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม