รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9540 บาท