รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563