รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท