ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท