แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ก.เวชกรรมฟืนฟู

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู