รับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ม.6) กลุ่มงานเภสัชกรรม

2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม