แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน กลุ่มการพยาบาล

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน กลุ่มการพยาบาล

1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป