แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู