ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

 จำนวน 5 ตำแหน่ง