รับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมาลา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม