รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2564

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) กลุ่มการพยาบาล

 จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 700 บาท

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 590 บาท