แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องพญาชาละวัน  ชั้น 3  อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลพิจิตร