รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ