รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์