รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร งานเวชระเบียน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฏาคม 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร งานเวชระเบียน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฏาคม 2564