รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1ตำแหน่งแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

      จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 590 บาท

2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

      อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท

3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

      จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท

4 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา

      อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท