พิธีตักบาตรเช้าแก่พระสงฆ์ ณ ลานแห่งความภักดี จังหวัดพิจิตร

9 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร ,พญ.เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์ รองฯด้านปฐมภูมิ ,นางประภา ราชา รองฯด้านการพยาบาล , นางอำไพ ตันสกุล รองฯด้านอำนวยการ , นางบุษกร รักสวย รองฯด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร ได้ร่วมพิธีตักบาตรเช้าแก่พระสงฆ์ ซึ่งจัดโดยจังหวัดพิจิตร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ ผู้ร่วมงานสามารถช่วยอุดหนุนสินค้า ผักปลอดสารพิษซึ่งผลิตจากเด็กนักเรียนเพื่อเป็นรายได้เสริม นำมาใส่บาตรได้ ซึ่งของที่ใส่บาตรทุกอย่างจะนำเข้าครัวของวัดท่าหลวงเพื่อใช้ปรุงให้กับสามเณร โรงเรียนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร จัดขึ้น ณ บริเวณลานแห่งความภักดี ด้านหน้าเทศบาลเมือง จ.พิจิตร