ประชุมสภากาแฟชาละวัน

 

โรงพยาบาลพิจิตรร่วมประชุมสภากาแฟชาละวัน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย นางประภา ราชา รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล นางอำไพ ตันสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟชาละวัน โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เพื่อหน่วยงานในจังหวัดพิจิตร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน มาแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ซึ่งบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาจังหวัดพิจิตร ร่วมกัน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร