พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563