ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563