การประชุมแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร
พญ.อาภา ศรีนุติโสภาคย์ อายุรกรรมโรคหัวใจเปิดการประชุมแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบึงสีไฟ ชั้น ๓ อาคารศูนย์แพทยฯ โรงพยาบาลพิจิตร