ประชุมการควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วและการทบทวนสิ่งส่งตรวจ การให้เลือด

วันที่ ๒๙ มิถุนายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร

คุณบงกรด พรมคล้าย หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

เปิดการประชุมการควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

การทบทวนคุณภาพสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการให้เลือด จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร