ประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(ICS) เขต3 ครั้งที่8