โรงพยาบาลพิจิตร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลตามโครงการ PEAสู้ภัยโควิด19