โรงพยาบาลพิจิตรจัดกิจกรรม “สุขกาย สุขใจ ปฎิบัติธรรมในเดือนเกิด” ตามนโยบายรพ.คุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ทันตแพทย์หญิงสมร บุญเกษม รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ชมรมจริยธรรมและบุคลากร ที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์
ร่วมแจกอาหาร น้ำดื่ม ผู้มารับบริการ รพ.พิจิตร
และเวลา ๑๕.๐๐ น. ร่วมกิจกรรม “สุขกาย สุขใจ ปฎิบัติธรรมในเดือนเกิด“ เดือนกุมภาพันธ์ตามนโยบายรพ.คุณธรรม ฟังธรรมะ นั่งสมาธิ
เพื่อเป็นการฝึกจิต ภาวนา ผ่อนคลายกายและจิต พร้อมทั้งเป็นการ ส่งเสริมบุญบารมี ทั้งทาน ศีล ภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา
และทำกิจกรรมจิตอาสาพับถุงกระดาษสำหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องยาผู้ป่วยนอก เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ณ ห้องศาสนกิจ ชั้น ๔ อาคารหลวงปู่ทองดี