“รวมพลัง ท้าใจ ก้าวไกลโรค “

โรงพยาบาลพิจิตรจัดกิจกรรม “รวมพลัง ท้าใจ ก้าวไกลโรค “
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๓๐ น.
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “รวมพลัง ท้าใจ ก้าวไกลโลก “
โดยมี นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร เจ้าหน้าสาธารณสุข สสอ.เมือง อสม.
ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง ท้าใจ ก้าวไกลโรค “เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนา และการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันไวรัสโคโรนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร
เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในโรงพยาบาลพิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ศูนย์สุขภาพชุมชน ตลาดสดเทศบาล ๒ ตลาดนัด คลองถม และสถานที่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด