รวมพลังจิตอาสา นักเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร ผู้ป่วย ญาติ ท้าใจ ก้าวไกลโรค

โรงพยาบาลพิจิตรจัดกิจกรรม
รวมพลังจิตอาสา นักเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร ผู้ป่วย ญาติ ท้าใจ ก้าวไกลโรค
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๔๕ -๑๑.๐๐ น.
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร มอบหมายให้
กลุ่มงานสุขศึกษา งาน IC กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ให้ความรู้สถานการณ์การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ นิทรรศการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกาย
ณโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ,OPD ศัลยกรรมกระดูก , PCC ศรีมาลา