โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดพิจิตร

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานทำบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดพิจิตร ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร
ผู้บัญชาเรือนจำจังหวัดพิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์
ร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดพิจิตร
เพื่อสร้างความร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการจัดบริการ ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้ถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร