อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเท้า แผลที่เท้า และการตัดรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

โรงพยาบาลพิจิตรร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเท้า แผลที่เท้า และการตัดรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย แพทย์หญิงนงลักษณ์ บุตรดี ประธานSP NCD ให้การต้อนรับ อาจารย์สมเกียรติ มหาอุดมพร ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท้า และคณะ ด้วยโรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเท้า แผลที่เท้า และการตัดรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลเท้า แผลที่เท้าและการตัดรองเท้าให้กับผู้ป่วยเบาหวาน(โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพิจิตร