รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

 

โรงพยาบาลพิจิตร รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % วันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้นวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย ทีมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมเฝ้าระวังในการสวมหมวกกันน็อค ในผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ ๑๐๐ % ก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่รพ.และประชาชนที่มารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล หันมาตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน เนื่องจากการคาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท สามารถช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่เป็นสาเหตุของการเกิดความสูญเสียได้ ในกลุ่มผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร ณ ประตู ๑ ทางเข้าโรงพยาบาลพิจิตร