โรงพยาบาลพิจิตรรับบริจาคอวัยวะ

 

โรงพยาบาลพิจิตรรับบริจาคอวัยวะ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คุณนิพภา สุขอยู่ หัวหน้าหอผู้ป่วยตาหูคอจมูก พร้อมทีมจัดเก็บดวงตาและอวัยวะในนามศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย เครือข่ารพ.พิจิตร เข้าจัดเก็บดวงตาและรับมอบดวงตา จากครอบครัว คุณณรงค์ฤทธิ์ โทอ่อน อายุ ๓๓ ปี ผู้บริจาคดวงตา ให้สภากาชาดไทย และในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายแพทย์สุเทพ สินกิตติยานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ คุณสุกานดา เมฆทรงกลด หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก ICU คุณศิริพร สินกิตติยานนท์ หัวหน้างานไตเทียม คุณนิพภา สุขอยู่ หัวหน้าหอผู้ป่วยตาหูคอจมูก ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รพ.พิจิตร ขอดวงวิญญาณผู้บริจาค จงไปสู่สุขคติสัมปรายภพที่ดี และขอให้ครอบครัวของท่านประสบความสุขความเจริญ