ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

 

27 พย.2562  เวลา 14.00 น. พญ.สุทธาริน  รัตนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.พิจิตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการสรุปผลการเรียนรู้จากคลังความรู้ที่จัดให้ ทั้งในด้านการเข้าถึงความรู้  การนำความรู้ไปพัฒนาระบบงาน  การตอบสนองความต้องการของบุคลากรทุกสาขา ให้มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และตอบสนองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานคุณภาพ  ชั้น 4 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร  จังหวัดพิจิตร