คุณมนต์วิภา เหมพรรณไพเราะและคณะ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๐๐ น.
คุณมนต์วิภา เหมพรรณไพเราะ, คุณวรินทร์เนตร เทศสนธิสกุล, คุณพิชาบุญธุ์ กิตติเรืองวิทยา, คุณนิชชาอร อับดุลลาห์,  คุณสุนิสา- คุณสุรชัย ชงสวัฒน์วัฒนา , คุณนิสากร บุญกระสินธ์ ,คุณสายเพชร คำเครื่อง,คุณวิภานี -คุณสุวัฒน์ กาลพงษ์วาร ,คุณจำรัส - คุณศิริมา เทศสนธ์ ,คุณเทพนรินทร์ พรรคสมพร ,คุณศินีนาถ แซ่คู ,คุณพัชนี ธนะเมธีวัทย์ ,ได้บริจาคเงิน จำนวน​ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ( หกแสนบาทถ้วน )​ ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร
โดยมี นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นผู้รับมอบ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กิจการ การงาน ก้าวหน้าสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไป