มูลนิธิโรงแจพิจิตร จำนวน 100,000 บาท

22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ รับมอบเงินบริจาค จาก มูลนิธิโรงแจพิจิตร จำนวน 100,000 บาท